top of page

TERMES I CONDICIONS

En efectuar la reserva d'un allotjament entraran en vigor les següents condicions generals que regiran el contracte de lloguer de l'allotjament de vacances entre VOSTÈ, a partir d’ara entès com a PART ARRENDATÀRIA, i la PROPIETAT, amb la intermediació de SOFIA MASSANÉS ROTGER titular del document nacional d'identitat 46333421J, amb domicili al carrer Mimosas, 6 de Cabrils, dedicada a l'arrendament d'allotjaments de vacances, que actua com a intermediària entre la propietat i la part arrendatària:

1. Condicions de pagament i contractació
La PART ARRENDATÀRIA podrà contractar els serveis d'intermediació de SOFIA MASSANÉS ROTGER i efectuar la seva reserva per Internet o telefònicament.
Rebrà una pre-reserva per escrit de la mateixa en el termini més breu possible.
1.1. Pagaments:
Les comissions bancàries derivades de les transferències realitzades des d'un país extracomunitari, cal pagar en efectiu a l'arribada.

Primer pagament
Temporalitat: en el termini de 3 dies a comptar de la pre-reserva
Import: 50% de l'import total de la reserva.
Mètode de pagament: podrà ser mitjançant transferència bancària o passarel·la de pagament per internet amb targeta de crèdit. Hi ha un increment del 5% del preu total si es paga amb Paypal.

SOFIA MASSANÉS ROTGER es reserva el dret de cancel·lar la reserva, si passats 3 dies des de la confirmació no s'ha rebut l'esmentat pagament del 50%.

En efectuar el primer pagament la PART ARRENDATÀRIA declara al mateix temps que ha llegit i comprès les condicions generals de SOFIA MASSANÉS ROTGER i que accepta les mateixes.

Segon pagament
Temporalitat: haurà de ser pagat com a màxim 15 dies abans del dia de l'entrada a l'allotjament.
Import: 50% de l'import total de la reserva.
Mètode de pagament: podrà ser mitjançant transferència bancària o passarel·la de pagament per internet amb targeta de crèdit. Hi ha un increment del 5% del preu total si es paga amb Paypal. Si s’ha acordat amb antel·lació amb SOFIA MASSANÉS ROTGER es pot realitzar el segon pagament a l'arribada en efectiu o targeta.

SOFIA MASSANÉS ROTGER es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense preavís si la totalitat l'import de la reserva no s'ha rebut en les dates assenyalades. En aquest cas, la PART ARRENDATÀRIA no pot reclamar o exigir el compliment de la reserva ni el reemborsament d'imports ja pagats.

1.2. Excepcions
Reserves realitzades a menys de 15 dies per a l'inici de l'estada reservada
En aquests casos, s’haurà d'abonar un pagament a compte del 50% de l'import total de la reserva i abonar el saldo restant (50%) a l'arribada en efectiu o targeta o el pagament s'ha d'efectuar per l'import total en efectiu o targeta a l'arribada.

2. Prestacions i preus
La informació general que es proporciona sobre cada allotjament (instal·lacions, roba de llit, etc.) s'actualitza periòdicament. SOFIA MASSANÉS ROTGER no es fa responsable dels possibles canvis que puguin sorgir posteriorment, ni de la seva perfecta correspondència amb la realitat.

Les despeses extres -com wifi-, poden o no estar inclosos en el preu, depenent de cada allotjament. En tot cas, qualsevol d'aquestes despeses extres vindrà indicat en la confirmació de la reserva i en la fitxa de cada propietat a la web de Costa Maresme Vacances propietat de SOFIA MASSANÉS ROTGER.

Tots els allotjaments es lliuren amb un joc de llençols per a cada llit i un joc de tovalloles per a cada persona de la reserva. Totes les cases disposen de rentadora. En cas de necessitar més llençols o tovalloles podran sol·licitar-les.
El preu dels llençols extres és de 15 € / per joc i les tovalloles 7,50 € / persona.

Algunes de les cases de vacances tenen barbacoa. Si us plau, tingui en compte que és la PART ARRENDATÀRIA qui ha de netejar la barbacoa després de cada ús.
A l'estiu, en les temporades de sequera, hi ha una llei que prohibeix fer barbacoes per possible risc d'incendi. La PART ARRENDATÀRIA haurà de respectar aquesta prohibició.

3. Taxa turística
És l'impost sobre les estades en establiments turístics de Catalunya. A la seva arribada hauran d'abonar en efectiu l'import de 1 € per persona i nit, amb un màxim de 7 nits i només per a ocupants majors de 16 anys.
Llei 5/2012 aprovada el 20 de març del 2012.

4. Registre obligatori de totes les persones de la reserva
Les persones que s'allotgin als establiments d'hostalatge ubicats a Catalunya, s'han de registrar obligatòriament.
Article 2 de l'Ordre IRP / 418/2010, de 5 d'agost, sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen als establiments d'hostalatge ubicats a Catalunya.
El passaport o el document nacional d'identitat serà obligatori a partir dels catorze anys.
Article 9.1 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

5. Despeses d'aigua, electricitat i gas
Les despeses d'aigua i electricitat i gas, habitualment estan incloses en el preu del lloguer de vacances. 

Agrairem a la PART ARRENDATÀRIA que utilitzi responsablement els recursos d'aigua, electricitat i gas.
Entre tots hem de respectar i preservar els escassos recursos que tenim, en el cas que es faci un ús excessiu pot significar que la fiança no es retorni íntegrament.
Import a determinar per SOFIA MASSANÉS ROTGER basant-se el consum

6. Mascotes
A la pàgina web s'indica si s'accepten o no mascotes a l'allotjament. Normalment no s'admeten mascotes, però hi pot haver propietats on es fan excepcions. 

La PART ARRENDATÀRIA no haurà de procedir a realitzar la reserva sense haver rebut una autorització corresponent. La PART ARRENDATÀRIA haurà d'informar SOFIA MASSANÉS ROTGER del tipus de la mascota que l'acompanya.
Es cobren despeses de neteja obligatòria per cada mascota (80 €) i es pagaran el dia de l'entrada.

En el cas d'allotjar amb mascotes en els allotjaments on no són acceptades sense haver rebut una autorització corresponent, la reserva podrà quedar automàticament anul·lada, sense previ avís i sense reemborsament de diners pagats.

7. Circumstàncies de l'estada
Les propietats per llogar es troben generalment en barris tranquils.
La PART ARRENDATÀRIA ha de tenir en compte que es poden produir algunes molèsties per una obra al carrer o per una obra de construcció inesperada a la banda de l'allotjament llogat, soroll per festes populars, alguns sorolls de la mar, dels ocells, dels vaixells o cotxes, etc.
SOFIA MASSANÉS ROTGER no serà responsable d'aquestes possibles inconveniències.

8. Entrades i sortides
La PART ARRENDATÀRIA ha de contactar amb SOFIA MASSANÉS ROTGER per acordar l’hora d’entrega de claus i confirmar que l’hora de sortida serà abans de les 10 hores del matí.

L'hora d'arribada serà entre les 16 hores i les 21 hores, i la de sortida abans de les 10 hores al matí.
En cas que l'hora d'arribada sigui posterior a les 21 hores i abans de les 00h00 hi ha un suplement de 30 €. Augmenta fins a 50 € per check-in tardà de 00h01 a 02h00.
Després de les 02h00 no hi ha check-in.
Si la sortida s'efectua després de les 10 hores del matí, SOFIA MASSANÉS ROTGER té el dret a exigir una indemnització, que serà deduïda de la fiança. Si no pot ocupar l'allotjament durant el dia d'arribada o en l'horari de lliurament de claus per qualsevol dificultat durant el viatge o per motius personals, així com si escurça la seva estada, SOFIA MASSANÉS ROTGER no realitzarà cap reemborsament. Si desitja perllongar l'estada, ho haurà de sol·licitar a SOFIA MASSANÉS ROTGER tan aviat com li sigui possible i pagar la diferència.

Si no pot ajustar-se a aquest horari, haurà de contactar amb SOFIA MASSANÉS ROTGER per concertar dia i hora per al lliurament de claus.

9. Responsabilitat
La PART ARRENDATÀRIA és la persona al nom de qui es realitza la reserva.
La PART ARRENDATÀRIA serà solidàriament responsable de totes les persones allotjades amb ell en un habitatge llogat. 

Una reserva és vàlida per al nombre de persones esmentades a la reserva. Està prohibida l'ocupació de l'allotjament per un nombre de persones superior a les indicades.
En el cas de no respectar aquesta normativa per La PART ARRENDATÀRIA el lloguer serà automàticament resolt sense devolució de diners pagats. 

Si la PART ARRENDATÀRIA desitja que durant l'estada l'acompanyin persones no identificades inicialment, haurà de comptar amb una autorització escrita per SOFIA MASSANÉS ROTGER, qui té dret de rebutjar qualsevol canvi no contemplat. 

SOFIA MASSANÉS ROTGER i el propietari no es responsabilitzen per la salut i seguretat de la PART ARRENDATÀRIA i altres viatgers allotjats amb ell. La PART ARRENDATÀRIA ha de tenir una assegurança de salut i de viatge apropiat, per a ell i tots els allotjats amb ell a l'habitatge llogat. 

SOFIA MASSANÉS ROTGER i el propietari no es responsabilitzen per les pèrdues i / o els danys produïts als béns de l’inquilí i els altres allotjats a l'habitatge llogat. A les característiques de cada habitatge s'especifica el seu equipament. En el cas d'algun dubte l’inquilí ha de consultar amb SOFIA MASSANÉS ROTGER abans de fer la reserva.

10. Anul·lació del contracte per part de client
Si la PART ARRENDATÀRIA no ocupa la propietat, per tant vol cancel·lar la seva reserva, haurà de notificar a SOFIA MASSANÉS ROTGER per escrit el seu desig de cancel·lació. Una cancel·lació es considera efectuada en el moment que SOFIA MASSANÉS ROTGER o el seu agent ha rebut la cancel·lació per escrit. En aquest cas, accepta una penalització de cancel·lació que s'estipula en la plataforma per la qual s'hagi realitzat la reserva.

La política de cancel·lació
Cancel·lació entre el moment en què es realitza la reserva i 91 dies abans de la data d'entrada, en aquest cas se li descomptarà 200 € + IVA per la gestió de la reserva més les despeses de devolució.
Entre 90 dies i 15 dies abans de la data d'entrada el cost de cancel·lació és del 50% del total de la reserva.
Entre 14 dies i 0 dies abans de la data d'entrada el cost de cancel·lació és del 100% del total de la reserva.

Si la PART ARRENDATÀRIA no es presentés a la data de reserva, la quantitat lliurada es meritarà a favor de SOFIA MASSANÉS ROTGER com indemnització per danys i perjudicis i s'aplicarà la política de cancel·lació pertinent.

SOFIA MASSANÉS ROTGER es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense preavís, si la totalitat de l'import de la reserva no s'ha rebut a les dates pactades. En aquest cas, la PART ARRENDATÀRIA no podrà exigir el compliment de la reserva, ni el reemborsament d'imports ja pagats.

11. Alternativa o anul·lació del contracte per part de Sofia Massanés Rotger
En supòsits de força major o impossibilitat sobrevinguda de l'immoble per a l'allotjament de la PART ARRENDATÀRIA, SOFIA MASSANÉS ROTGER li oferirà la possibilitat d'optar (quan això sigui possible) entre substituir l'allotjament per un altre de característiques similars, o bé cancel·lar el contracte reemborsant SOFIA MASSANÉS ROTGER l'import total lliurat per la PART ARRENDATÀRIA.

12. Obligacions de la PART ARRENDATÀRIA
L'ocupació de l'allotjament es limitarà al nombre de persones que s'indiquen en el contracte, comptant els nens i nadons també com persones a efectes de l'ocupació. SOFIA MASSANÉS ROTGER, el propietari o l'administrador de claus que realitzi la benvinguda podran impedir l'entrada a l'allotjament en el cas d’excedir el nombre permès.

A l'arribada a l'allotjament s'abonarà una fiança, segons la indicació en la fitxa de cada allotjament. La PART ARRENDATÀRIA garanteix el pagament de la fiança amb una targeta de crèdit en el moment del lliurament de claus. Aquesta quantitat només podrà ser abonada / garantida amb una targeta de crèdit VISA o MasterCard.
Només s'efectuarà un càrrec a la targeta en cas que sigui necessari per cobrir danys i desperfectes ocasionats pel llogater o els seus companys de viatge durant l'estada o bé per cobrir despeses no abonats anteriorment en concordança amb la pàgina web i les vigents condicions generals de reserva de SOFIA MASSANÉS ROTGER. Qualsevol càrrec a la targeta serà efectuat com més tard 2 setmanes després de la data de sortida de la PART ARRENDATÀRIA o en el moment de tenir la factura dels danys. Si no abonar aquesta fiança SOFIA MASSANÉS ROTGER es reservarà el dret de prohibir l'entrada a l'allotjament, i podrà donar lloc a la resolució del contracte amb pèrdua de les quantitats lliurades.

La fiança depèn de l'allotjament i és una quantitat que oscil·la entre els 300 i els 1200 euros per estada, sense perjudici de la seva concreta determinació. Si la PART ARRENDATÀRIA causés danys en l'habitatge per un valor major a la fiança abonada, s’haurà de pagar la diferència sense retard en rebre l'import total dels danys causats per escrit de SOFIA MASSANÉS ROTGER.

SOFIA MASSANÉS ROTGER o l'administrador de l'allotjament es reserven el dret a doblar la fiança en cas de lloguers a persones menors de 25 anys o a grups de joves superiors a 6 persones. Com a norma general SOFIA MASSANÉS ROTGER no accepta grups de joves l'edat mitjana, entre tots els participants, és igual a 25 anys o inferior. Està prohibit fer festes en tots els allotjaments.

La PART ARRENDATÀRIA ha de respectar als veïns i les Normes de la Comunitat de Propietaris a la qual pertany l'allotjament. Està totalment prohibit fer soroll abans de les 9h del matí i després de les 21h. En cas de negligència o comportament inadequat SOFIA MASSANÉS ROTGER i el propietari es reserven el dret d'anul·lar el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense previ avís. En aquest cas SOFIA MASSANÉS ROTGER no tindrà l'obligació de retornar l'import de lloguer pagat per la PART ARRENDATÀRIA.

En algunes poblacions hi ha sancions per molèsties per excés de soroll, en cas que l'Ajuntament imposi una sanció per aquest o altre motiu, l'import de la sanció serà descomptat de la fiança. A més, l'inquilí haurà d'abonar la quantitat de 300 € per cada queixa o acció policial. En cas de reincidència, SOFIA MASSANÉS ROTGER es reserva el dret de cancel·lar la reserva, independentment del seu estat.

La neteja final està inclosa en el preu de lloguer, però això no eximeix de responsabilitats a la PART ARRENDATÀRIA. La PART ARRENDATÀRIA té l'obligació de deixar l'allotjament recollit tal com es va trobar a l’arribada. Això inclou que la vaixella ha d'estar neta i col·locada en el seu lloc i les escombraries s'ha d'haver buidat i tret de l’allotjament.
Si la PART ARRENDATÀRIA no deixa l'allotjament en l'estat anteriorment citat, SOFIA MASSANÉS ROTGER es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa extra de neteja a través de la fiança o sol·licitant l'abonament de la despesa extra.
El compliment i l'interés de coneixença de les restriccions marcades pel PROCICAT i el Govern Català i Espanyol, depén de la PART ARRENDATÀRIA. En tot moment pot sol·licitar informació a SOFIA MASSANÉS ROTGER. 

13. Reclamacions
Encara que SOFIA MASSANÉS ROTGER controla rigorosament els seus allotjaments abans de cada canvi de PART ARRENDATÀRIA, podria passar que hi hagués algun desperfecte en l'habitatge. En aquest cas, la PART ARRENDATÀRIA haurà de comunicar immediatament a SOFIA MASSANÉS ROTGER i com més tard 48 hores després de l'arribada, al telèfon de contacte 627946900 o per correu electrònic a info@costamaresmevacances.com. 

SOFIA MASSANÉS ROTGER no es responsabilitzarà d'una reclamació posterior quan la PART ARRENDATÀRIA no hagi formulat cap queixa en ocupar l'allotjament, o bé durant la seva estada. No s'accepten reclamacions després de la finalització del període de lloguer.

La PART ARRENDATÀRIA no pot realitzar pel seu compte reparacions o modificacions en l'habitatge llogat.

14. Responsabilitats imputables a Sofía Massanés Rotger
Si l'allotjament reservat presenta deficiències greus sobrevingudes que impossibilitin el seu ús normal, SOFIA MASSANÉS ROTGER es compromet a buscar una solució alternativa de similars característiques i preu. Si això fos inviable per falta d'allotjaments disponibles o bé perquè la PART ARRENDATÀRIA rebutgés totes les propostes ofertes, es reemborsarà la totalitat o part de l'import de la reserva -segons el temps que s'hagi pogut gaudir de l’allotjament-, sense que pugui atribuir a SOFIA MASSANÉS ROTGER responsabilitat addicional.

SOFIA MASSANÉS ROTGER tampoc assumeix cap responsabilitat en els següents casos:

1. Negligència o omissió de serveis imputables a tercers.

2. Errors o funcionament incorrecte de piscines, zones de jocs per a nens i instal·lacions esportives de qualsevol mena quedant l'ús d'aquestes estrictament sota la responsabilitat de la PART ARRENDATÀRIA.

3. Robatoris en els allotjaments.

4. Danys a les persones o les coses ocasionats per causes de força major o de contratemps imprevistos dels quals ni SOFIA MASSANÉS ROTGER ni els seus representants puguin respondre.

La responsabilitat de SOFIA MASSANÉS ROTGER, per tant, queda limitada a la seva funció d'intermediació, d'acord amb l'abast que aquesta tingui i sigui efectivament desenvolupada per SOFIA MASSANÉS ROTGER, no assumint personalment cap de les responsabilitats que, segons llei, corresponen a la propietat en el lloguer d'allotjaments de temporada.

15. Confidencialitat i dades personals
SOFIA MASSANÉS ROTGER, s'obliga a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació i documentació que li sigui facilitada durant la prestació de serveis. SOFIA MASSANÉS ROTGER, aplicarà les mesures que conté la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels Drets Digitals.

16. Vigència i jurisdicció competent
En efectuar la reserva d'un allotjament entraran en vigor les condicions generals dalt indicades que regiran el contracte de lloguer d'allotjament de temporada existent entre vostè, la PART ARRENDATÀRIA i la PROPIETAT. 

SOFIA MASSANÉS ROTGER actua com a intermediària entre el llogater i el propietari de l'allotjament i és responsable de la correcta execució de la mediació, que s'efectua segons les lleis vigents. Aquestes condicions generals es consideren vàlides i substitueixen les anteriors condicions publicades.

Les presents condicions generals i el contracte entre vostè, la PART ARRENDATÀRIA i la PROPIETAT es regiran, interpretaran i s'executaran segons la llei espanyola sotmetent-se, en cas de disputa, als tribunals de Mataró (Barcelona), Espanya.

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al efectuar la reserva de un alojamiento entrarán en vigor las siguientes condiciones generales que regirán el contrato de alquiler del alojamiento de vacaciones entre USTED, a partir de ahora entendido como PARTE ARRENDATARIA, y la PROPIEDAD, con la intermediación de SOFIA MASSANÉS ROTGER titular del documento nacional de identidad número 46333421J, con domicilio en la calle Mimosas, 6 de Cabrils, dedicada al arrendamiento de alojamientos de vacaciones, que actúa como intermediaria entre la propiedad y la parte arrendataria:

1. Condiciones de pago y contratación
La PARTE ARRENDATARIA podrá contratar los servicios de intermediación de SOFIA MASSANÉS ROTGER y efectuar su reserva por Internet o telefónicamente.
Recibirá una pre-reserva por escrito de la misma en el plazo más breve posible.

1.1. Pagos:
Las comisiones bancarias derivadas de las transferencias realizadas desde un país extracomunitario, hay que pagar en efectivo a la llegada.
Al efectuar el primer pago la PARTE ARRENDATARIA declara al tiempo que ha leído y comprendido las condiciones generales de SOFIA MASSANÉS ROTGER y que acepta las mismas.

Primer pago
Temporalidad: en el plazo de 3 días a contar desde la pre-reserva
Importe: 50% del importe total de la reserva.
Método de pago: podrá ser mediante transferencia bancaria o pasarela de pago por internet con tarjeta de crédito. Hay un incremento del 5% del precio total si se paga con Paypal.

SOFIA MASSANÉS ROTGER se reserva el derecho de cancelar la reserva, si pasados ​​3 días desde la confirmación no se ha recibido dicho pago del 50%.

Segundo pago
Temporalidad: deberá ser pagado como máximo 15 días antes del día de la entrada en el alojamiento.
Importe: 50% del importe total de la reserva.
Método de pago: podrá ser mediante transferencia bancaria o pasarela de pago por internet con tarjeta de crédito. Hay un incremento del 5% del precio total si se paga con Paypal. Si se ha acordado con antelación con SOFIA MASSANÉS ROTGER se puede realizar el segundo pago a la llegada en efectivo o tarjeta.

SOFIA MASSANÉS ROTGER se reserva el derecho de cancelar la reserva sin preaviso si la totalidad del importe de la reserva no se ha recibido en las fechas señaladas. En este caso, la PARTE ARRENDATARIA no puede reclamar o exigir el cumplimiento de la reserva ni el reembolso de importes ya pagados.

1.2. Excepciones
Reservas realizadas a menos de 15 días para el inicio de la estancia reservada
En estos casos, se deberá abonar un pago a cuenta del 50% del importe total de la reserva y abonar el saldo restante (50%) a la llegada en efectivo o tarjeta o el pago se efectuará por el importe total en efectivo o tarjeta a la llegada.

2. Prestaciones y precios
La información general que se proporciona sobre cada alojamiento (instalaciones, ropa de cama, etc.) se actualiza periódicamente. SOFIA MASSANÉS ROTGER no se hace responsable de los posibles cambios que puedan surgir posteriormente, ni de su perfecta correspondencia con la realidad.

Los gastos extras -como wifi-, pueden o no estar incluidos en el precio, dependiendo de cada alojamiento. En todo caso, cualquiera de estos gastos extras vendrá indicado en la confirmación de la reserva y en la ficha de cada propiedad en la web de Costa Maresme Vacances propiedad de SOFIA MASSANÉS ROTGER.

Todos los alojamientos se entregan con un juego de sábanas para cada cama y un juego de toallas para cada persona de la reserva. Todas las casas disponen de lavadora. En caso de necesitar más sábanas o toallas podrán solicitarlas.
El precio de las sábanas extras es de 15 € / por juego y las toallas 7,50 € / persona.

Algunas de las casas de vacaciones tienen barbacoa. Por favor, tenga en cuenta que es la PARTE ARRENDATARIA quien tiene que limpiar la barbacoa después de cada uso.
En verano, en las temporadas de sequía, hay una ley que prohíbe hacer barbacoas por posible riesgo de incendio. La PARTE ARRENDATARIA deberá respetar esta prohibición.

3. Tasa turística
Es el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de Cataluña. A su llegada deberán abonar en efectivo el importe de 1 € por persona y noche, con un máximo de 7 noches y sólo para ocupantes mayores de 16 años.
Ley 5/2012 aprobada el 20 de marzo de 2012.

4. Registro obligatorio de todas las personas de la reserva
Las personas que se alojen en los establecimientos de hospedaje ubicados en Cataluña, deben registrarse obligatoriamente.
Artículo 2 de la Orden IRP / 418/2010, de 5 de agosto, sobre la obligación de registro y comunicación a la Dirección General de la Policía de las personas que se alojan en los establecimientos de hospedaje ubicados en Cataluña.
El pasaporte o el documento nacional de identidad será obligatorio a partir de los catorce años.
Artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

5. Gastos de agua, electricidad y gas
Los gastos de agua y electricidad y gas, habitualmente están incluidos en el precio del alquiler de vacaciones.
Agradecemos a la PARTE ARRENDATARIA que utilice responsablemente los recursos de agua, electricidad y gas.

Entre todos debemos respetar y preservar los escasos recursos que tenemos, en caso de que se haga un uso excesivo puede significar que la fianza no se devuelva íntegramente.
Importe a determinar por SOFIA MASSANÉS ROTGER basándose el consumo

6. Mascotas
En la página web se indica si se aceptan o no mascotas en el alojamiento. Normalmente no se admiten mascotas, pero puede haber propiedades donde se hacen excepciones.
La PARTE ARRENDATARIA no deberá proceder a realizar la reserva sin haber recibido una autorización correspondiente. La PARTE ARRENDATARIA deberá informar SOFIA MASSANÉS ROTGER del tipo de la mascota que la acompaña.
Se cobran gastos de limpieza obligatoria para cada mascota (80 €) y se pagarán el día de la entrada.

En el caso de alojarse con mascotas en los alojamientos donde no son aceptadas sin haber recibido una autorización correspondiente, la reserva podrá quedar automáticamente anulada, sin previo aviso y sin reembolso de dinero pagado.

7. Circunstancias de la estancia
Las propiedades para alquilar se encuentran generalmente en barrios tranquilos. La PARTE ARRENDATARIA debe tener en cuenta que se pueden producir algunas molestias por una obra en la calle o por una obra de construcción inesperada a la banda del alojamiento alquilado, ruido para fiestas populares, algunos ruidos del mar, los pájaros, los barcos o coches, etc.

SOFIA MASSANÉS ROTGER no será responsable de estas posibles inconveniencias.

8. Entradas y salidas
La PARTE ARRENDATARIA debe contactar con SOFIA MASSANÉS ROTGER para acordar la hora de entrega de llaves y confirmar que la hora de salida será antes de las 10 horas de la mañana.

La hora de llegada será entre las 16 horas y las 21 horas, y la de salida antes de las 10 horas por la mañana.
En caso de que la hora de llegada sea posterior a las 21 horas y antes de las 00h00 hay un suplemento de 30 €. Aumenta hasta 50 € por check-in tardío de 00h01 a 02h00.
Después de las 02h00 no hay check-in.

Si la salida se efectúa después de las 10 horas de la mañana, SOFIA MASSANÉS ROTGER tiene el derecho a exigir una indemnización, que será deducida de la fianza. Si no puede ocupar el alojamiento durante el día de llegada o en el horario de entrega de llaves por cualquier dificultad durante el viaje o por motivos personales, así como si acorta su estancia, SOFIA MASSANÉS ROTGER no realizará ningún reembolso. Si desea prolongar la estancia, deberá solicitarlo a SOFIA MASSANÉS ROTGER tan pronto como le sea posible y pagar la diferencia.

Si no puede ajustarse a este horario, deberá contactar con SOFIA MASSANÉS ROTGER para concertar día y hora para la entrega de llaves.

9. Responsabilidad
La PARTE ARRENDATARIA es la persona a nombre de quien se realiza la reserva.
La PARTE ARRENDATARIA será solidariamente responsable de todas las personas alojadas con él en una vivienda alquilada.

Una reserva es válida para el número de personas mencionadas en la reserva. Está prohibida la ocupación del alojamiento por un número de personas superior a las indicadas. En el caso de no respetar esta normativa por La PARTE ARRENDATARIA el alquiler será automáticamente resuelto sin devolución de dinero pagado.
Si la PARTE ARRENDATARIA desea que durante la estancia la acompañen personas no identificadas inicialmente, deberá contar con una autorización escrita por SOFIA MASSANÉS ROTGER, quien tiene derecho de rechazar cualquier cambio no contemplado.

SOFIA MASSANÉS ROTGER y el propietario no se responsabilizan por la salud y seguridad de la PARTE ARRENDATARIA y otros viajeros alojados con él. La PARTE ARRENDATARIA debe tener un seguro de salud y de viaje apropiado, para él y todos los alojados con él en la vivienda alquilada.

SOFIA MASSANÉS ROTGER y el propietario no se responsabilizan por las pérdidas y / o los daños producidos a los bienes del inquilino y los demás alojados en la vivienda alquilada. A las características de cada vivienda se especifica su equipamiento. En el caso de alguna duda el inquilino debe consultar con SOFIA MASSANÉS ROTGER antes de hacer la reserva.

10. Anulación del contrato por parte de cliente
Si la PARTE ARRENDATARIA no ocupa la propiedad, por lo tanto quiere cancelar su reserva, deberá notificar a SOFIA MASSANÉS ROTGER por escrito su deseo de cancelación. Una cancelación se considera efectuada en el momento que SOFIA MASSANÉS ROTGER o su agente ha recibido la cancelación por escrito. En este caso, acepta una penalización de cancelación que se estipula en la plataforma para la que se haya realizado la reserva.

La política de cancelación
Cancelación entre el momento en que se realiza la reserva y 91 días antes de la fecha de entrada, en este caso se le descontará 200 € + IVA por la gestión de la reserva más los gastos de devolución.
Entre 90 días y 15 días antes de la fecha de entrada el coste de cancelación es del 50% del total de la reserva.
Entre 14 días y 0 días antes de la fecha de entrada el coste de cancelación es del 100% del total de la reserva.

Si la PARTE ARRENDATÀRIA no se presentara en la fecha de reserva, la cantidad entregada se devengará a favor de SOFIA MASSANÉS ROTGER como indemnización por daños y perjuicios y se aplicará la política de cancelación pertinente.

SOFIA MASSANÉS ROTGER se reserva el derecho de cancelar la reserva sin preaviso, si la totalidad del importe de la reserva no se ha recibido en las fechas pactadas. En este caso, la PARTE ARRENDATARIA no podrá exigir el cumplimiento de la reserva, ni el reembolso de importes ya pagados.

11. Alternativa o anulación del contrato por parte de Sofía Massanés Rotger
En supuestos de fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida del inmueble para el alojamiento de la PARTE ARRENDATARIA, SOFIA MASSANÉS ROTGER le ofrecerá la posibilidad de optar (cuando esto sea posible) entre sustituir el alojamiento por otro de características similares, o bien cancelar el contrato reembolsando SOFIA MASSANÉS ROTGER el importe total entregado por la PARTE ARRENDATARIA.

12. Obligaciones de la PARTE ARRENDATARIA
La ocupación del alojamiento se limitará al número de personas que se indican en el contrato, contando los niños y bebés también como personas a efectos de la ocupación. SOFIA MASSANÉS ROTGER, el propietario o el administrador de claves que realice la bienvenida podrán impedir la entrada al alojamiento en el caso de exceder el número permitido.

A la llegada al alojamiento se abonará una fianza, según la indicación en la ficha de cada alojamiento. La PARTE ARRENDATARIA garantiza el pago de la fianza con una tarjeta de crédito en el momento de la entrega de llaves. Esta cantidad sólo podrá ser abonada / garantizada con una tarjeta de crédito VISA o MasterCard.

Sólo se efectuará un cargo a la tarjeta en caso de que sea necesario para cubrir daños y desperfectos ocasionados por el inquilino o sus compañeros de viaje durante la estancia o bien para cubrir gastos no abonados anteriormente en concordancia con la página web y las vigentes condiciones generales de reserva de SOFIA MASSANÉS ROTGER. Cualquier cargo en la tarjeta será efectuado como más tarde 2 semanas después de la fecha de salida de la PARTE ARRENDATARIA o en el momento de tener la factura de los daños. Si no abonar esta fianza SOFIA MASSANÉS ROTGER se reservará el derecho de prohibir la entrada al alojamiento, y podrá dar lugar a la resolución del contrato con pérdida de las cantidades entregadas.

La fianza depende del alojamiento y es una cantidad que oscila entre los 300 y los 1200 euros por estancia, sin perjuicio de su concreta determinación. Si la PARTE ARRENDATARIA causara daños en la vivienda por un valor mayor a la fianza abonada, se deberá pagar la diferencia sin retraso en recibir el importe total de los daños causados ​​por escrito de SOFIA MASSANÉS ROTGER.

SOFIA MASSANÉS ROTGER o el administrador del alojamiento se reservan el derecho a doblar la fianza en caso de alquileres a personas menores de 25 años o grupos de jóvenes superiores a 6 personas. Como norma general SOFIA MASSANÉS ROTGER no acepta los grupos de jóvenes la edad media, entre todos los participantes, es igual a 25 años o inferior. Está prohibido hacer fiestas en todos los alojamientos.

La PARTE ARRENDATARIA debe respetar a los vecinos y las Normas de la Comunidad de Propietarios a la que pertenece el alojamiento. Está totalmente prohibido hacer ruido antes de las 9h de la mañana y después de las 21h. En caso de negligencia o comportamiento inadecuado SOFIA MASSANÉS ROTGER y el propietario se reservan el derecho de anular el contrato de alquiler con efecto inmediato y sin previo aviso. En este caso SOFIA MASSANÉS ROTGER no tendrá la obligación de devolver el importe de alquiler pagado por la PARTE ARRENDATARIA.

En algunas poblaciones hay sanciones por molestias por exceso de ruido, en caso de que el Ayuntamiento o los cuerpos policiales imponga una sanción por este u otro motivo, el importe de la sanción correrà a cargo de la PARTE ARRENDATARIA. Además, el inquilino deberá abonar a SOFIA MASSANÉS ROTGER la cantidad de 300 € por cada queja o acción policial. En caso de reincidencia, SOFIA MASSANÉS ROTGER se reserva el derecho de cancelar la reserva, independientemente de su estado.

La limpieza final está incluida en el precio de alquiler, pero esto no exime de responsabilidades a la PARTE ARRENDATARIA. La PARTE ARRENDATARIA tiene la obligación de dejar el alojamiento recogido tal como se encontró a la llegada. Esto incluye que la vajilla debe estar limpia y colocada en su lugar y la basura debe haberse vaciado y sacado del alojamiento.

Si la PARTE ARRENDATARIA no deja el alojamiento en el estado anteriormente citado, SOFIA MASSANÉS ROTGER se reserva el derecho de cubrir cualquier gasto extra de limpieza a través de la fianza o solicitando el abono del gasto extra.
El cumplimiento y el interés de conocimiento de las restricciones marcadas por PROCICAT y el Gobierno Catalán y Español, depende de la PARTE ARRENDATARIA. En todo momento puede solicitar información a SOFIA Massana ROTGER.

13. Reclamaciones
Aunque SOFIA MASSANÉS ROTGER controla rigurosamente sus alojamientos antes de cada cambio de PARTE ARRENDATARIA, podría ocurrir que hubiera algún desperfecto en la vivienda. En este caso, la PARTE ARRENDATARIA deberá comunicar inmediatamente a SOFIA MASSANÉS ROTGER y como más tarde 48 horas después de la llegada, el teléfono de contacto 627946900 o por correo electrónico a info@costamaresmevacances.com.

SOFIA MASSANÉS ROTGER no se responsabilizará de una reclamación posterior cuando la PARTE ARRENDATARIA no haya formulado ninguna queja en ocupar el alojamiento, o bien durante su estancia. No se aceptan reclamaciones después de la finalización del período de alquiler.

La PARTE ARRENDATARIA no puede realizar por su cuenta reparaciones o modificaciones en la vivienda alquilada.

14. Responsabilidades imputables a Sofía Massanés Rotger
Si el alojamiento reservado presenta deficiencias graves sobrevenidas que imposibiliten su uso normal, SOFIA MASSANÉS ROTGER se compromete a buscar una solución alternativa de similares características y precio. Si esto fuera inviable por falta de alojamientos disponibles o bien porque la PARTE ARRENDATARIA rechazara todas las propuestas ofrecidas, se reembolsará la totalidad o parte del importe de la reserva -según el tiempo que se haya podido disfrutar del alojamiento- , sin que pueda atribuirse a SOFIA MASSANÉS ROTGER responsabilidad adicional.

SOFIA MASSANÉS ROTGER tampoco asume responsabilidad en los siguientes casos:

1. Negligencia u omisión de servicios imputables a terceros.

2. Errores o funcionamiento incorrecto de piscinas, zonas de juegos para niños e instalaciones deportivas de cualquier tipo quedando el uso de estas estrictamente bajo la responsabilidad de la PARTE ARRENDATARIA.

3. Robos en los alojamientos.

4. Daños a las personas o las cosas ocasionados por causas de fuerza mayor o de contratiempos imprevistos de los que ni SOFIA MASSANÉS ROTGER ni sus representantes puedan responder.

La responsabilidad de SOFIA MASSANÉS ROTGER, por tanto, queda limitada a su función de intermediación, de acuerdo con el alcance que ésta tenga y sea efectivamente desarrollada por SOFIA MASSANÉS ROTGER, no asumiendo personalmente ninguna de las responsabilidades que, según ley, corresponden a la propiedad en el alquiler de alojamientos de temporada.

15. Confidencialidad y datos personales
SOFIA Massana ROTGER, se obliga a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que le sea facilitada durante la prestación de servicios. SOFIA Massana ROTGER, aplicará las medidas contenidas en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los Derechos Digitales.

16. Vigencia y jurisdicción competente
Al efectuar la reserva de un alojamiento entrarán en vigor las condiciones generales arriba indicadas que regirán el contrato de alquiler de alojamiento de temporada existente entre usted, la PARTE ARRENDATARIA y la PROPIEDAD.

SOFIA MASSANÉS ROTGER actúa como intermediaria entre el inquilino y el propietario del alojamiento y es responsable de la correcta ejecución de la mediación, que se efectúa según las leyes vigentes. Estas condiciones generales se consideran válidas y sustituyen las anteriores condiciones publicadas.

Las presentes condiciones generales y el contrato entre usted, la PARTE ARRENDATARIA y la PROPIEDAD se regirán, interpretarán y ejecutarán según la ley española sometiéndose, en caso de disputa, los tribunales de Mataró (Barcelona), España.

TERMS AND CONDITIONS

When making the reservation of an accommodation, the following general conditions will come into force that will govern the rental contract of the holiday accommodation between YOU, from now on understood as THE LESSEE, and the OWNER, with the intermediation of SOFIA MASSANÉS ROTGER, holder of the document National identity number 46333421J, with address at C/Mimosas, 6 de Cabrils, dedicated to the rental of holiday accommodation, which acts as an intermediary between the property and the tenant party:

1. Payment and contracting conditions
The LESSEE PARTY may contract the intermediation services of SOFIA MASSANÉS ROTGER and make its reservation online or by phone.
You will receive a written pre-reservation of the same in the shortest possible time.

1.1. Payments:
Banking commissions derived from transfers made from a non-EU country must be paid in cash upon arrival.
When making the first payment, the LESSEE declares at the same time that it has read and understood the general conditions of SOFIA MASSANÉS ROTGER and that it accepts them.

First payment
Temporality: within 3 days from the pre-reservation
Amount: 50% of the total amount of the reservation.
Payment method: it may be by bank transfer or online payment gateway with a credit card. There is an increase of 5% of the total price if you pay with Paypal.

SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to cancel the reservation if after 3 days from the confirmation the 50% payment has not been received.

Second payment
Temporality: it must be paid at most 15 days before the day of entry into the accommodation.
Amount: 50% of the total amount of the reservation.
Payment method: it may be by bank transfer or online payment gateway with a credit card. There is an increase of 5% of the total price if you pay with Paypal. If it has been agreed in advance with SOFIA MASSANÉS ROTGER, the second payment can be made on arrival in cash or card.

SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to cancel the reservation without notice if the entire amount of the reservation has not been received on the dates indicated. In this case, the LESSEE PARTY cannot claim or demand the fulfillment of the reservation or the reimbursement of amounts already paid.

1.2. Exceptions
Reservations made less than 15 days before the start of the reserved stay
In these cases, a payment on account of 50% of the total amount of the reservation must be made and the remaining balance (50%) must be paid upon arrival in cash or card or the payment will be made for the total amount in cash or card to the arrival.

2. Features and prices
The general information provided about each accommodation (facilities, bedding, etc.) is periodically updated. SOFIA MASSANÉS ROTGER is not responsible for the possible changes that may arise later, nor for its perfect correspondence with reality.

Extra expenses -such as Wi-Fi-, may or may not be included in the price, depending on each accommodation. In any case, any of these extra expenses will be indicated in the reservation confirmation and in the file for each property on the Costa Maresme Vacances website owned by SOFIA MASSANÉS ROTGER.

All accommodations are delivered with a set of sheets for each bed and a set of towels for each person in the reservation. All houses have a washing machine. If you need more sheets or towels, you can request them.
The price of the extra sheets is € 15 / per set and the towels € 7.50 / person.

Some of the holiday homes have a barbecue. Please note that it is the LESSEE who has to clean the barbecue after each use.
In summer, in dry seasons, there is a law that prohibits barbecues due to the possible risk of fire. The LESSEE must respect this prohibition.

3. Tourist tax
It is the tax on stays in tourist establishments in Catalonia. Upon arrival, it must be paid in cash the amount of € 1 per person and night, with a maximum of 7 nights and only for occupants over 16 years of age.
Law 5/2012 approved on March 20, 2012.

4. Obligatory registration of all the people in the reserve
People who stay in accommodation establishments located in Catalonia must compulsorily register.
Article 2 of Order IRP / 418/2010, of August 5, on the obligation to register and notify the General Directorate of the Police of people staying in accommodation establishments located in Catalonia.
The passport or national identity document will be mandatory from the age of fourteen.
Article 9.1 of Organic Law 4/2015, of March 30, on the protection of citizen security.

5. Water, electricity and gas expenses
The costs of water and electricity and gas are usually included in the rental price.
We will be grateful to the LESSOR PARTY for using the water, electricity, and gas resources responsibly.

Together we must respect and preserve the scarce resources that we have, in case of excessive use it may mean that the deposit is not returned in full. Amount to be determined by SOFIA MASSANÉS ROTGER based on consumption.

6. Pets
The website indicates whether or not pets are accepted in the accommodation. Pets are not normally allowed, but there may be properties where exceptions are made.

The LESSEE should not proceed to make the reservation without having received a corresponding authorization. The LESSEE must inform SOFIA MASSANÉS ROTGER of the type of pet that accompanies it.
Mandatory cleaning fees are charged for each pet (€ 80) and will be paid on the day of entry.

In the case of staying with pets in the accommodations where they are not accepted without having received a corresponding authorization, the reservation may be automatically canceled, without prior notice, and without refund of money paid.

7. Circumstances of the stay
Properties for rent are generally located in quiet neighborhoods. The LESSEE must take into account that some annoyances may occur due to a work on the street or an unexpected construction site to the side of the rented accommodation, noise for popular festivals, some noise from the sea, birds, boats or cars, etc.

SOFIA MASSANÉS ROTGER will not be responsible for these possible inconveniences.

8. Inputs and outputs
The LESSEE must contact SOFIA MASSANÉS ROTGER to agree on the key delivery time and confirm that the departure time will be before 10 am.

The arrival time will be between 4 pm and 9 pm, and the departure time before 10 am in the morning.
In case the arrival time is after 9:00 p.m. and before 00:00 a.m. there is a supplement of € 30.
Increase up to € 50 for late check-in from 00h01 to 02h00.
After 02h00 there is no check-in.

If the departure takes place after 10 am, SOFIA MASSANÉS ROTGER has the right to demand compensation, which will be deducted from the deposit. If you cannot occupy the accommodation during the day of arrival or during the key delivery time due to any difficulties during the trip or for personal reasons, as well as if you shorten your stay, SOFIA MASSANÉS ROTGER will not make any refund. If you wish to extend your stay, you must request it from SOFIA MASSANÉS ROTGER as soon as possible and pay the difference.

If you cannot adjust to this schedule, you should contact SOFIA MASSANÉS ROTGER to arrange a day and time for the delivery of the keys.

9. Responsibility
The LESSEE is the person in whose name the reservation is made.
The LESSEE will be jointly and severally liable for all the people staying with him in a rented home.

A reservation is valid for the number of people mentioned in the reservation. The occupation of the accommodation by a number of people greater than those indicated is prohibited. In the case of not respecting these regulations by THE LESSEE, the rent will be automatically resolved without a refund of the money paid.
If the LESSEE wishes to be accompanied by unidentified persons during the stay, it must have written authorization from SOFIA MASSANÉS ROTGER, who has the right to reject any change not contemplated.

SOFIA MASSANÉS ROTGER and the owner are not responsible for the health and safety of the LESSEE and other travelers staying with him. The LESSEE must have appropriate health and travel insurance for himself and all those staying with him in the rented accommodation.

SOFIA MASSANÉS ROTGER and the owner are not responsible for losses and/or damages caused to the tenant's property and others staying in the rented house. The characteristics of each house specify its equipment. In the case of any doubt, the tenant should consult with SOFIA MASSANÉS ROTGER before making the reservation.

10. Cancellation of the contract by the client
If the LESSEE PARTY does not occupy the property and therefore wants to cancel their reservation, they must notify SOFIA MASSANÉS ROTGER in writing of their wish to cancel. A cancellation is considered to have been made when SOFIA MASSANÉS ROTGER or her agent has received the cancellation in writing. In this case, you accept a cancellation penalty that is stipulated on the platform for which the reservation was made.

Cancellation policy
Cancellation between the moment the reservation is made and 91 days before the date of arrival, in this case, € 200 + VAT will be deducted for the management of the reservation plus the return costs.
Between 90 days and 15 days before the arrival date, the cancellation cost is 50% of the total reservation.
Between 14 days and 0 days before the arrival date, the cancellation cost is 100% of the total reservation.

If the LESSEE does not show up on the reservation date, the amount delivered will accrue in favor of SOFIA MASSANÉS ROTGER as compensation for damages and the pertinent cancellation policy will be applied.

SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to cancel the reservation without notice if the entire amount of the reservation has not been received on the agreed dates. In this case, the LESSEE may not demand the fulfillment of the reservation, nor the reimbursement of amounts already paid.

11. Alternative or cancellation of the contract by Sofía Massanés Rotger
In cases of force majeure or supervening impossibility of the property for the accommodation of the LESSEE, SOFIA MASSANÉS ROTGER will offer you the possibility of choosing (when this is possible) between replacing the accommodation with another of similar characteristics, or canceling the contract by reimbursing SOFIA MASSANÉS ROTGER the total amount delivered by the LESSEE.

12. Obligations of the LESSEE
The occupation of the accommodation will be limited to the number of people indicated in the contract, counting children and babies also as people for the purposes of occupation. SOFIA MASSANÉS ROTGER, the owner or the administrator of keys who carry out the welcome may prevent entry to the accommodation in the case of exceeding the allowed number.

Upon arrival at the accommodation, a deposit will be paid, according to the indication in the file of each accommodation. The LESSEE guarantees the payment of the deposit with a credit card at the time of delivery of the keys. This amount can only be paid/guaranteed with a VISA or MasterCard credit card.

A charge will only be made to the card if it is necessary to cover damage and damage caused by the tenant or his fellow travelers during the stay or to cover expenses not previously paid in accordance with the website and the current general conditions reserve of SOFIA MASSANÉS ROTGER. Any charge on the card will be made at the latest 2 weeks after the departure date of the LESSEE or at the time of having the invoice for the damages. If you do not pay this deposit, SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to prohibit entry to the accommodation and may lead to the termination of the contract with loss of the amounts delivered.

The deposit depends on the accommodation and is an amount that ranges between 300 and 1200 euros per stay, without prejudice to its specific determination. If the LESSEE causes damage to the home for a value greater than the deposit paid, the difference must be paid without delay in receiving the total amount of the damages caused in writing from SOFIA MASSANÉS ROTGER.

SOFIA MASSANÉS ROTGER or the accommodation manager reserve the right to double the deposit in case of rentals to people under 25 years of age or groups of young people over 6 people. As a general rule, SOFIA MASSANÉS ROTGER does not accept groups of young people. The average age, among all participants, is equal to 25 years or less. Parties are prohibited in all accommodations.

The LESSEE must respect the neighbors and the Rules of the Community of Owners to which the accommodation belongs. It is totally forbidden to make noise before 9 am and after 9 pm. In case of negligence or inappropriate behavior SOFIA MASSANÉS ROTGER and the owner reserve the right to cancel the rental contract with immediate effect and without prior notice. In this case, SOFIA MASSANÉS ROTGER will not have the obligation to return the rental amount paid by the LESSEE.

In some towns there are penalties for annoyances due to excessive noise, in the event that the City Council or the police forces impose a penalty for this or another reason, the amount of the penalty will be borne by the LESSEE. In addition, the tenant must pay SOFIA MASSANÉS ROTGER the amount of € 300 for each complaint or police action. In case of recurrence, SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to cancel the reservation, regardless of its status.

The final cleaning is included in the rental price, but this does not exempt the LESSEE from responsibilities. The LESSEE has the obligation to leave the accommodation collected as it was found on arrival. This includes that the dishes must be clean and in their proper place and the garbage must have been emptied and removed from the housing.

If the LESSEE does not leave the accommodation in the aforementioned state, SOFIA MASSANÉS ROTGER reserves the right to cover any extra cleaning expenses through the deposit or by requesting the payment of the extra expense.
Compliance with and interest in knowing the restrictions set by PROCICAT and the Catalan and Spanish Government depends on the LESSEE. At any time you can request information from SOFIA Massana ROTGER.

13. Claims
Although SOFIA MASSANÉS ROTGER strictly controls their accommodation before each change of the LESSEE, it could happen that there was some damage to the home. In this case, the LESSEE must immediately notify SOFIA MASSANÉS ROTGER and at the latest 48 hours after arrival, the contact telephone number 627946900 or by email to info@costamaresmevacances.com.

SOFIA MASSANÉS ROTGER will not be responsible for a subsequent claim when the LESSEE has not made any complaint about occupying the accommodation, or during their stay. Claims are not accepted after the end of the rental period.

The LESSEE cannot make repairs or modifications to the rented home on its own.

14. Responsibilities attributable to Sofía Massanés Rotger
If the reserved accommodation presents serious deficiencies that make it impossible to use it normally, SOFIA MASSANÉS ROTGER undertakes to find an alternative solution with similar characteristics and price. If this is not feasible due to lack of available accommodation or because the LESSEE rejects all the proposals offered, all or part of the amount of the reservation will be reimbursed -depending on the time that the accommodation has been enjoyed-, without it being attributed to SOFIA MASSANÉS ROTGER additional responsibility.

SOFIA MASSANÉS ROTGER does not assume responsibility in the following cases:

1. Negligence or omission of services attributable to third parties.

2. Errors or incorrect operation of swimming pools, playgrounds for children, and sports facilities of any kind, leaving the use of these strictly under the responsibility of the LESSEE.

3. Theft in accommodation.

4. Damage to people or things caused by force majeure or unforeseen setbacks for which neither SOFIA MASSANÉS ROTGER nor its representatives can respond.

The responsibility of SOFIA MASSANÉS ROTGER, therefore, is limited to its intermediation function, in accordance with the scope that it has and is effectively carried out by SOFIA MASSANÉS ROTGER, not personally assuming any of the responsibilities that, according to law, correspond to the property in the rental of seasonal accommodation.

15. Confidentiality and personal data
SOFIA MASSANÉS ROTGER, undertakes to keep absolute confidentiality on the information and documentation provided during the provision of services. SOFIA MASSANÉS ROTGER, will apply the measures contained in Organic Law 3/2018 of 5 December, on the Protection of Personal Data and the guarantee of Digital Rights.

16. Validity and competent jurisdiction
When making the reservation of an accommodation, the general conditions indicated above will come into force, which will govern the existing seasonal accommodation rental contract between you, the LESSEE, and the OWNER.

SOFIA MASSANÉS ROTGER acts as an intermediary between the tenant and the owner of the accommodation and is responsible for the correct execution of the mediation, which is carried out according to current laws. These general conditions are considered valid and replace the previously published conditions.

These general conditions and the contract between you, the LESSEE, and the OWNER will be governed, interpreted, and executed according to Spanish law, submitting, in case of dispute, the courts of Mataró (Barcelona), Spain.

bottom of page